Monthly Archives: mars 2017


Kallelse till årsmöte 2017
Det Svarta Staketet kallar sina medlemmar till årsmöte den 26 Mars kl 18.00

Plats: Café Linné

Dagordning enligt stadgarna.Detta är din möjlighet att påverka hur föreningen drivs!